Om Kolibri Brasil

Les mer

Arbeidet til Kolibri i Brasil er rettet mot barns oppvekst i områder preget av fattigdom, vold, kriminalitet, rus og manglende offentlig tilbud innen helse og utdanning.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløpGi månedlig

Koronapandemien utvikler seg nå for fullt i Brasil. Vi er svært bekymret for familiene som bor i slumområdene/favelaen. Kolibrisentrene er nå stengt for all aktivitet.

Klikk til mer info om koronakampanjen i Brasil

Gatebarn - et stort problem

Det begynte som et lite gatebarnprosjekt. I dag arbeider Kolibriprosjektet forebyggende med barn i favelaområder i São Paulo regionen. Forholdene i disse områdene skaper store sosiale problemer og utvikler seg til risikoområder, der barn blir taperne og i ekstreme tilfeller, blir gatebarn. Risikoområder fører til ødelagte liv og menneskelig tragedie. Usikkerhet og uforutsigbarhet gjør disse områdene svært vanskelige å vokse opp i.

Boområde i Sitio Joaninha
Boområde i Sitio Joaninha

Kolibri Brasil

Vår samarbeidsorganisasjon i Brasil heter Rede Cultural Beija-Flor, i korthet kaller vi den for Kolibri Brasil. Gjennom sin virksomhet i Brasil har Kolibri utviklet en modell for å møte utfordringene i urbane risikoområder.

Kolibri modellen utbygges og utvikles som en helhetlig modell for arbeid med barn og unge i faresonen som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer, med særlig vekt på omsorg, opplæring og sosial nettverksbygging. Kunst og estetikk er verktøyet og preger arbeidet og omgivelsene.

Prosjektet i São Paulo er bygget opp på følgende måte:

Tre sentre

  • KolibriRedet er hovedsenteret og er et aktivitetssenter basert på kunstneriske og kulturelle aktiviteter. Her drives en rekke ulike aktiviteter og opplæringsprosjekter, samtidig som de makter å ta vare på enkeltmennesket med omsorg og inspirasjon.

I tillegg er to mindre sentre i virksomhet , i andre favelaområder i São Paulo - regionen:

  • Kolibrisenteret i Sitio Joaninha åpnet i 2008. Aktivitetssenter. Er nå bygget ut med ernæringsavdeling (skolekjøkken) og grønnsakhage.
  • Kolibrisenter Kommunikasjon er et Kommunikasjons- og mediesenter som åpnet i mai 2012. Det inneholder lydstudio, radiostudio og lokaliteter for grafisk design, foto- og video produksjon.
De tre sentrene i São Paulo regionen.
De tre sentrene i São Paulo regionen.

Estetikk

Estetikk og kunstneriske uttrykk preger alle sentrene og alle aktiviteter i prosjektet. Vi har hele tiden hatt en grunnleggende idé om at kunst, kultur og estetikk skal gi kraft og motivasjon til alle som deltar i Kolibriprosjektet. Det styrker kreativitet, bygger selvtillit og gir barna tro på seg selv. Det har styrket det sosiale fellesskapet og gitt deltagerne utsyn og tro på at det går an å endre samfunnet.

https://www.kolibricarf.no/gregory-om-estetikk-og-kunst

Fra forestillingen Tribais.
Fra forestillingen Tribais.

Sosialt entreprenørskap

Sosial entreprenørvirksomhet er en viktig del av virksomheten i Brasil. Ved Kolibri Brasil utdannes det unge sosialentreprenører som gjennom arbeid og undersøkelser i nærsamfunnet, finner nye løsninger på sosiale problemer. Unge ledere jobber sammen i grupper. Det har skapt sosialentreprenørprosjekter som f.eks Det Sosiale Øyet (Olhar Social) som gir barn og unge muligheten til opplæring innen sosial kommunikasjon, informasjonsteknologi og massekommunikasjon. Et annet er Ernæringsprosjektet (med base i ”skolekjøkkenet”) som gir opplæring både til barn, unge og voksne innen ernæring og kosthold.

Opplæring er veien ut av fattigdom
Opplæring er veien ut av fattigdom

PACE programmet

PACE programmet er satt i gang for å bedre familieforhold, skoleprestasjoner, sosial solidaritet og deltakelse i samfunnet. Tilbudet er tilpasset hver aldersgruppe. Gjennom PACE programmet er barnas opplæringstilbud satt i system.

PACE og opplæringsprogrammet
PACE og opplæringsprogrammet
Her finner du info om PACE og opplæringsprogrammene

Utmerkelser

Children At Risk Foundation og grunnleggeren Gregory John Smith, har mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid:

  • 1999: Gregory Smith ble utnevnt til “Ashoka Fellow”. Ashoka er en internasjonal organisasjon som promoterer sosialt entreprenørskap.
  • 2013: H.M. Kong Harald V utnevner Gregory John Smith til ridder av første klasse under den Kongelige Norske Fortjenesteorden.
  • 2014: "World of Children Humanitarian Award" (WOCA) gitt til Gregory John Smith og Children At Risk Foundation; den første mottakeren i Sør-Amerika.
  • 2015 og 2016: Children At Risk Foundation kåret til den mest effektive innsamlingsorganisasjonen i Norge, av tidsskriftet Kapital.
Dette er logoen til vår samarbeidspartner Kolibri Brasil  ( på portugisisk: "Rede Cultural Beija-Flor")
Dette er logoen til vår samarbeidspartner Kolibri Brasil ( på portugisisk: "Rede Cultural Beija-Flor")
Her kan du se hjemmesiden til Kolibri Brasil (portugisisk og engelsk tekst)