Skoler og barnehager

Les mer

Helt siden starten har skoler og barnehager vært svært viktige støttespillere i Kolibri. Når barn hjelper barn oppstår sterke bånd. Det har skapt fantastiske opplevelser.

OM FRAMTIDEN

Gregory Smith tok avgjørelsen om å selge alt han eide for å bruke resten av livet til å hjelpe gatebarn og barn i faresonen. Dette gir fremdeles et sterkt signal til unge og gamle - livet handler om noe mer enn deg selv og ditt eget ve og vel. Mange ønsker å gjøre noe - være med å hjelpe.

Når vi går sammen om denne oppgaven, oppstår en fellesskapsfølelse, og arbeidet får en egenverdi. Barna møter en annen kulturer, de får kunnskap og kjennskap. Vi skaper noe både i Norge og i Brasil.

Vi kaller vårt pedagogiske arbeid for FRAMTIDSBEREDSKAP. Vi skal forberede barn og unge på en framtid som ligger ti til tjue år fram i tid. Vi må begynne NÅ!

Framtidsberedskap
Framtidsberedskap

BLI EN KOLIBRISKOLE/-BARNEHAGE

Skoler og barnehager vi samarbeider med over tid, blir utnevnt til Kolibriskole/-barnehage. Elevene får en sterkere nærhet til prosjektet. Fordelen er et pedagogisk verktøy for global undervisning: Det globale perspektivet blir synliggjort. Abstrakte begreper blir konkrete. Å møte en annen kultur gir unike muligheter til å bli kjent med seg selv og sin egen kultur. For barna, elevene og skolemiljøet er gjenkjenningsaspektet ved å støtte det samme prosjektet hvert år, en stor fordel.

Bli kolibriskole

UNDERVISNINGSMATERIELL OG AKTIVITETER

Vårt undervisningsmateriell er basert på kompetansemål i læreplanen. De kan brukes både i forbindelse med en innsamlingsaksjon eller som et tema i underdervisningen ellers i året.

Hos Kolibri CARF finner du materiell fra barnehagenivå til undervisning i videregående skole.

Til undervisningsmateriellet

START EN INNSAMLING

Din skole/barnehage kan bidra til å gi barn i Brasil en bedre fremtid. Samtidig kan en innsamlingsaksjon skape samhold og engasjement. Skoler/barnehager som samarbeider med Kolibri har stor valgfrihet. Hos Kolibri kan du få hjelp til idéer til aksjonsformer, og du får oppfølging og informasjon om gjennomføring.

Start en innsamling