Slik kan du hjelpe

Les mer

Livet i favelaen er preget av fattigdom, rusproblemer, vold og kriminalitet. Barna som vokser opp i disse risikoområdene, er svært utsatte. Vi tar barna på alvor, slik at de vernes mot kriminell aktivitet og all form for utnyttelse.

FOR SKOLER OG BARNEHAGER

Skoler og barnehager er svært viktige samarbeidspartnere. Mange lager en skoleaksjon eller barnehageaksjon til inntekt for arbeidet med de vanskeligstilte barna i Brasil. Vi håper at alle som har tanker om en slik aksjon tar kontakt med oss, slik at dere får tilsendt informasjon til barn og foreldre. Vi kommer gjerne på skole-/barnehagebesøk så langt det er praktisk mulig.

Vi har eget undervisningsmateriell som kan lastes ned gratis til alle som vil ha informasjon og kunnskap om Brasil, om Kolibri og barna i Brasil.

Gå videre

FOR BEDRIFTER OG ORGANISASJONER

Bedrifter og organisasjoner bidrar med fabelaktig støtte til forebyggende arbeid med gatebarn og trengende barn i Brasil. Støtten kan være både enkeltgaver og mer langsiktig samarbeid. Bedriftene velger selv hvor mye de vil legge inn av tid og ressurser i samarbeidet. Kolibri legger til rette for oppfølging og viser muligheter for kontakt med prosjektet i Brasil, og hvordan kontakten kan styrke internkulturen hos samarbeidspartner.

Her finner du noen av våre kolibripartnere

For bedrifter og organisasjoner

BURSDAG OG JUBILEUMSGAVER

Det er kjekt med feiring av jubileer og bursdager. Da samles familie og venner til fest. Mange føler at det blir meneingsløst med flere "ting-gaver" og at de heller vil be gjestene bidra med en gave til Kolibri CARF i stedet. Da skaper festen glede for gjestene og gavene skaper glede for gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil. Vi bistår disse rause jubilantene med å legge tilrette for en slik løsning, både med takkebrev og informasjon.

Jubileumsgaver

MINNEGAVER

I stedet for blomster er det mange som velger en minnegave, når noen går bort. Vi har et enkelt opplegg for slike anledninger. Minnegavene går til arbeidet med gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil.

Minnegaver

Sondre og Isis Minnefond

Dette minnefondet ble opprettet i 2002 for medisinsk hjelp til barn i Kolibriprosjektet eller til deres familier som rammes av sykdom. Les mer om hvorfor fondet bærer navnet til Sondre og Isis.

Sondre og Isis Minnefond

TESTAMENTARISKE GAVER

Mange ønsker å donere noe til sosiale og veldedige formål ved livets slutt. Stadig flere velger å skrive et testamente som begunstiger en god sak.

Alle som ønsker det kan når som helst ta kontakt med oss for en samtale om testamentariske gaver til vårt formål i Brasil slik at det kommer gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil til gode.

Testamentariske gaver

SKATTEFRADRAG

Mer informasjon om skattefradrag for gaver til Kolibri CARF