Undervisningsmateriell for grunnskolen

Les mer

Materiellet består av hefter som kan brukes enkelthvis eller i sammenheng. De kan vises på interaktive tavler, skjerm eller kopieres på A4 ark.

Hefte 1: Evandro - en gutt i favelaen (3.-6.trinn)

Her møter dere Evandro og får et innblikk i hans liv. 

Last ned hefte

Hefte 2: Livet i favelaen (4.-7.trinn)

Her får elevene et innblikk i hverdagslivet i slumområdene i São Paulo. Det er et enkelt faktahefte som er rikt illustrert.

Last ned hefte "livet i favelaen"

Hefte 3: Fattigdom (4.-7.trinn)

Fattigdomsproblematikk er et stort og komplisert emne. Dette hefte tar utgangspunkt i forholdene i favelaen/slummen i Brasil. Det er et enkelt faktahefte som er rikt illustrert.

Last ned hefte "Fattigdom"

Hefte 4: Kolibrisentrene (2.-7.trinn)

Kolibrisentrene er aktivitetssentre og kultursentre i sosiale risikoområder i São Paulo. I dette heftet får du en grundig presentasjon av historien om Gregory Smith, sentrene og aktivitetene der.

Last ned hefte "Kolibrisentrene"

Hefte 5: Hvorfor bor barn på gaten? Tablå/fortelling (2.-7.trinn)

Dette heftet forteller en historie. Historien dreier seg om det ubegripelige spørsmålet: ”Hvorfor blir det gatebarn?” Fortellingen egner seg godt til dramatisering/miming, men kan også brukes som høytlesing.

Last ned hefte "Hvorfor bor barn på gaten?

Hefte 6: Gategutten Eduardo (4.-7.trinn)

Dette heftet handler om gategutten Eduardo. Han var en av barna som Gregory J. Smith fikk med i prosjektet midt på 1990 tallet. Historien om Eduardo er historien om en tragedie som på mange vis har endt godt. 

Heftet er billedsatt med Gregory Smiths egne bilder. 

Last ned hefte "Gategutten Eduardo"

Hefte 7: To små brødre (4.-7.trinn)

Fabricio og Guilherme er to brødre som bor i favelaen Morro de Macaco (Apenes ås), i nærheten av Kolibriredet. De bor i et skur sammen med moren sin. Her får dere et innblikk i det forebyggende arbeidet. 

Last ned hefte "To små brødre"

Kontakt Sigve Fjeldtvedt for mer info

Kontaktperson i Kolibri